Opptrapping til ingen nytte …

Som brukerorganisasjonene på rusfeltet har sagt lenge så virker ikke opptrappingsplanen for rusfeltet. For eksempel sier mange kommuner tvert i mot at de har samme antall boliger til rusavhengige i dag, som i 2015 og 26 % av kommunene sier at de ikke har hatt noen økning av tilbud til rusavhengige i opptrappingsperioden.

Dette er svært nedslående men ventet sett fra MARBORG sin side, all den tid midlene ikke var øremerkede. Å bare «slenge» noen kr. på toppen av kommunenes rammetilskudd og forvente at de bruker dem som regjeringen hadde tenkt, er svært optimistisk.

Les artikkelen i Rus og Samfunn her