Pårørendeportalen

Nå har det blitt lettere for pårørende å finne fram i hjelpe- og støttemylderet. I forrige uke ble Pårørendeportalen for pårørende til personer med psykiske lidelser og rusproblemer lansert på Helsenorge.no.

Portalen inneholder en film – som godt illustrerer både det å være partner til, barn av og foreldre til en alkoholiker – samt seks ulike elementer. De ulike elementene inneholder blant annet betraktninger rundt det å være pårørende, råd og veiledning, ei pårørendehistorie fortalt av en far som har mista sønnen sin i overdose, informasjon om rettigheter, linker og kontaktdata til steder en kan søke hjelp og støtte. Ett av elementene er i sin helhet via barn som pårørende.

Et av målene med pårørendeportalen har vært å samle informasjonen om hvor man kan henvende seg, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i ei pressemelding i forbindelse med lanseringa.

Les artikkelen om portalen i Rus og samfunn her

Pårørendeportalen finner du her