Polititet i Tromsø frykter narkotika økning

På grunn av arbeidskonflikten i politiet mener sentrale personer i etaten at det vil komme en økning i narkotikamarkedet i Tromsø. Se mer om denne saken på NRK Nordnytt