PRESSEMELDING

Brukerorganisasjonene på rusfeltet er samlet i kravet om at politiets trakassering  av helsearbeidere i Oslo må opphøre umiddelbart, og ber justis og helseminister om å ta affære. Se mer i vedlagte pressemelding fra samarbeidsforumet RiktigRetning som består av brukerorganisasjonene på rusfeltet.

Se utgangspunktet for saken her

Les pressemeldingen her