proLAR med nytt SMIL prosjekt

proLAR har i mange år gjennomført sitt SMIL – Sammen Midt I Livet prosjekt for kvinner i LAR som har fått barn. Svært mange av de som har deltatt på samlingene har bare gode ting å si om tilbudet, og nevner særlig det å kunne møte å ha dialog med andre i samme situasjon. MARBORG ønsker å synliggjøre denne muligheten for kvinner i LAR, og du finner link til mer informasjon nederst i denne artikkelen.

SMIL er et brukerstyrt prosjekt for mødre i LAR (Legemiddel Assistert Rehabilitering) som har barn mellom 0 og 2 år.

SMIL har i 2017 plass til 10 kvinner og deres barn, fra ulike deler av Norge.

SMIL er gratis for deltakerne og alle utgifter inkl. reise, opphold og aktiviteter er dekket.

SMIL tilbyr deltagerne 5 faglige samlinger a` 5 dager hver gang, samt en weekend-tur.

Det er også mulighet for jevnlig kommunikasjon med hverandre gjennom et lukket forum på internett.

Har du lyst til å delta så finner du mer informasjon her

proLAR sin nettside om SMIL finner du her