Brukerstemmen i nord

MARBORG, RIO og de tre fylkesmennene i nord Norge er for tiden i gang med et nytt samarbeidsprosjekt. Brukerstemmen i nord inneholder til sammen en hel stilling med hhv. 50 % i RIO og 50 % i MARBORG. De to ansatte, Asbjørn Larsen og Vidar Hårvik skal i mye større grad enn tidligere jobbe utadrettet opp mot fagpersonell og brukere i kommunene i Nordland, Troms og Finnmark.

Et av målene med rusfeltets opptrappningsplan og målet med prosjektet er å bidra til at kommunene i landsdelen etablerer mer treffsikre tjenester gjennom styrket systematisk brukermedvirkning.

Det vil på sikt bli utviklet mer konkret informasjon om prosjektet og mulighetene dette skaper, men foreløpig finner til litt informasjon under.

Vil du vite mer om prosjektet og hva dette kan bety for din kommune? Ta kontakt med Vidar eller Asbjørn. Kontaktinformasjon finner du under.

Teaser for prosjektet finner du her

Brosjyre for prosjektet finner du her

Prosjektbeskrivelsen for prosjektet finner du her

Rapport for prosjektet for 2016 finner du her

Rapport for prosjektet for 2017 finner du her

 

Under ser du Vidar fra MARBORG snakke om prosjektet og brukermedvirkning generelt på et seminar i Kirkenes høsten 2016.

Asbjørn Larsen
Tlf: 452 68 495
E-post: Asbjorn.Larsen@rio.no

Vidar Hårvik
Tlf: 934 08 912
E-post: Vidar@marborg.no