Café Exit

Forside_Fremover

Café Exit ligger sentralt i Narvik sentrum og er en rusfri møteplass tilsvarende Kafé X i Tromsø.

Formålet med Café Exit er å tilby en fast, rusfri møteplass, hvor tidligere rusavhengige, pårørende og andre kan samles til sosialt samvær, uformelle samtaler, aktiviteter og utveksling av erfaringer i forhold til å jobbe mot varig rusfrihet. Utvidet tilbud om arbeidstrening, straffegjennomføring og annen arbeidsaktivitet er et mål på sikt.

Du finner brosjyren for tilbudet her

Prosjektbeskrivelse for Café Exit finner du her

Café Exit har en egen Facebook side som du finner her

Ta gjerne kontakt med Siv-Elin, Stein Ove eller Esben for mer informasjon.

Siv-Elin Tlf: 976 41 433

Esben Tlf: 995 60 047

Stein Ove Tlf: 934 30 407

 

Åpningstider

Tirsdag: 18.00 -21.00

Fredag: 17.00 – 20.00

Lørdag: 12.00 – 15.00

Søndag: 15.00 – 18.00

Exit er også åpent alle helligdager og alle offentlige fridager.

Finansiering

Tilbudet er drevet av MARBORG og våre flotte ansatte og frivillige i Narvik, og har i tiden 2014-2018 vært finansiert gjennom prosjekttilskudd fra Arbeids og velferds direktoratet. Alle prosjekttilskudd tar dessverre slutt men heldigvis tok Narvik kommune ansvar og er gir nå fullfiansiering av tilbudet med kr. 750 000,- i året.  I tillegg kommer et lite tiskudd fra Helsedirektoratet på kr. 100 000,-/år.

Du kan lese mer om denne utfordringen her

.

Rapporter Café Exit

Her finner du rapporter for tidligere år i prosjektperioden.

2016 prosjektrapport finner du her

2015 prosjektrapport finner du her

2014 prosjektrapport finner du her