Kvinnegruppa og Herreklubben

Kvinnegruppa

MARBORGs kvinnegruppe er et tilbud til kvinner som har eller har hatt rusproblemer.  Alle kvinner som er på vei til, eller har blitt rusfrie kan delta. Kvinnegruppa møtes med jevne mellomrom for forskjellige sosiale aktiviteter. Helgetur med hurtigruta, kinoturer og restaurantbesøk er eksempler på aktiviteter som gjennomføres. De aller fleste av tilbudene er gratis for deltagerne. Kvinnegruppa er også en del av Kvinnenettverket Cora.

Dersom du ønsker å delta på aktivitetene til Kvinnegruppa tar du kontakt med Wibecke på telefon 928 45 717. Ønsker du å være med på Cora sine aktiviteter, må du ta kontakt med den enkelte organisasjon i Cora.

Kvinnenettverket Cora


Et sosialt, trygt og utfordrende nettverk – for et mangfold av kvinner med ulike historier. Til glede og nytte for oss og våre omgivelser. Kvinnenettverket er et samarbeid mellom Røde Kors Nettverk, Kirkens Bymisjon Kvinneloftet, RIO og MARBORG kvinnegruppe.

Vil du vite mer eller få tilsendt informasjon om hva som skjer?

Ring eller send navn og telefonnummer til Wibecke på telefon 928 45 717. Hvis du har e-postadresse send gjerne den også.

Herreklubben Hårek

Er et tilbud til menn med en bakgrunn som rusavhengige er åpen for alle menn som i dag er rusfrie. Det er ikke bare jentene som trenger egne arenaer, vi gutta har også bruk for noen jentefrie soner. Vi har vært på hytteturer, hatt pizza og kinokvelder og skutt hverandre med laser. I den siste tiden har vi dessverre ikke hatt noen fra gruppen som har vært villig til å ta ansvar for gjennomføring av aktiviteter, slik at tilbudet i all hovedsak har bestått av deltagelse på TIL sine fotballkamper både hjemme og gjennom visning av bortekampene i Vestregt 66.

Du kan bli med på disse ved å kontakte oss i MARBORG, eller via Røde Kors Nettverk.

Herreklubben ble startet høsten 2008 som et samarbeid mellom de samme organisasjonene som står bak Kvinnenettverket Cora men er i dag et samarbeid mellom MARBORG og Røde Kors Tromsø. Tilbudet ble etablert som et direkte resultat av de svært gode erfaringene og tilbakemeldingene vi fikk i forhold til Kvinnenettverket. Det er da ikke bare jentene som skal ha det gøy.

Dersom du har spørsmål om Herreklubben, eller ønsker å være med, kan du ringe Vidar på Tlf: 934 08 912, eller Asbjørn på tlf: 452 68 495

Rapporter for både Kvinnegruppa og Herreklubben Hårek

Rapport for 2014 finner du her

Rapport for 2013 finner du her

Rapport for 2012 finner du her

Rapport for 2011 finner du her

Rapport for 2010 finner du her