Ovenpå – Rusfri møteplass Bodø

MARBORG driver i dag rusfrie møteplasser med arbeidstrening, straffegjennomføring, aktiviteter mm. i flere byer i Nord-Norge. Exit i Narvik, Fønix i Harstad, Kafé Nordlys i Nordreisa og Kafé X i Tromsø, sistnevnte i samarbeid med RIO – Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. I tillegg driver organisasjonen et rusfritt botilbud i Tromsø.

Organisasjonen hadde i en årrekke forsøkt å etablere en rusfri møteplass i Bodø og det ble gjennomført flere møter med kommunal ledelse, politisk ledelse, lokale frivillige organisasjoner og andre, og de fleste var svært positiv til ideen og ønsket tilbudet velkommen.

Dessverre strandet til å begynne med alle forsøk på å etablere en møteplass i Bodø. Enten pga. mangel av lokaler, manglende reelt samarbeid fra kommunen, manglende frivillige eller annet.

I 2019 kom det på plass tre frivillige som var klare og ønsket å starte opp i Bodø, samt at både politisk nivå (ved varaordfører m.fl.) samt ansatte i kommunens administrasjon/tjeneste var interessert i å støtte opp og bidra i arbeidet. Dette arbeidet bestod første del av 2019 i hovedsak av å finne et egnet lokale.

MARBORG leide nye lokaler i Dronningens gate 28 4 etg. og overtok disse 22. januar 2020 men dessverre rakk ikke tilbudet å være åpent lenge før den pågående krisen var et faktum.

Så snart Covid 19 krisen er over vil tilbudet være åpent …

  • Mandag: 12.00 -14.00
  • Tirsdag: 16.00 – 19.00
  • Onsdag: 12.00 – 14.00
  • Torsdag: 16.00 – 19.00
  • Fredag: 12.00 – 14.00
  • Lørdager på tidlig ettermiddag, på sikt

Har du spørsmål ta kontakt med Kitt Hansen på tlf: 938 81 029