Tilbake Til Verden

MARBORGs Tilbake Til Verden prosjekt (TTV) startet i 2005 med tilskudd fra daværende Sosial og helsedirektoratet, etter hvert fra Arbeids og velferds direktoratet, dette etter opprettelsen av Helsedirektoratet.

Tilbudet har inneholdt arbeidstrening, kurs og sosiale tiltak, og har i perioden 2009 -2011 vært inne i en prosess for videreutvikling som du finner prosjektbeskrivelse for her

Prosjektet i seg selv er avsluttet, men deler av innholdet er videreført gjennom Kafé X Her tilbys arbeidstrening, gjennomføring av samfunnstraff og fotlenkesoning, sosiale aktiviteter og mye mer. Du finner mer informasjon om Kafé X via linken under «prosjekter».

En evalueringsrapport for første del av tilbudet er blitt utarbeidet av universitetet i Tromsø, denne finner du i bunnen av denne siden. Du kan også lese de rapportene fra prosjektarbeidet via linkene under. Disse er også sendt vår tilskuddsyter, Arbeids og velferds direktoratet.

Rapport TTV 2011

Rapport TTV 2010

Halvårsrapport-2 2008

Halvårsrapport-1 2008

Halvårsrapport-2 2007

Halvårsrapport-1 2007

Halvårsrapport-2 2006

Halvårsrapport-1 2006

Andre aktuelle saker om TTV

Avsluttende eksamen i yrkesfaglig fordypning om ”Tilbake til verden”, av Torill Kaino: Lediggang er rota til alt ondt

– – –

Evalueringsrapport TTV

Klikk på bildet for å laste ned rapporten


Last ned TTV Evaluering


Klipp fra lokal media vedrørende lansering av rapporten

Artikkel fra Bladet Tromsø finner du her

Artikkel fra Avisa Nordlys finner du her

Web-Tv innslag fra Avisa Nordlys finner du her

Pressemelding/innkalling til pressekonferanse finner du her