Råd om korona og aktive rusavhengige

MARBORG har forståelse for at dagens situasjon setter stort press på lokale helsetjenester. Samtidig ønsker vi å presisere at det er særlig viktig at aktive rusavhengige får god og riktig informasjon om Covid 19. Mange av disse har andre lidelser i tillegg til avhengighet, de er underernærte, mangler bolig og er helt klart i en utsatt gruppe.

Det ligger en del gode råd i forhold til aktive rusavhengige i denne artikkelen.

https://www.rusfeltet.no/korona-kan-oke-faren-for-overdoser-les-arild-knutsens-rad/#comment-2488

Artikkelen mangler dessverre litt informasjon i forhold til mennesker med alkohol problemer der det burde vært et avsnitt om å ikke dele flaske eller drikke kar mm. men hvis man skriver dette inn så vil teksten dekke de fleste aktive rusavhengige.

MARBORG anbefaler at denne informasjonen gjøres tilgjengelig ved alle kommunale og spesialisthelsetjenestens tilbud der man kommer i kontakt med aktive rusavhengige, for å minimere risikoen for smitte. Denne utsatte gruppen mennesker trenger ofte informasjon en rekke ganger før den blir skikkelig oppfattet. Og det er utfordringer …

1: Hvordan skal våre brukere testes? I telt foran legevakt? Men hvordan skal de få svar på test? Uten mobil, bosted etc.

2: Hvordan sikre karantene inne i 14 dager? Dette vil være svært vanskelig. Abstinenser og rus sug. Har ikke hjem/ mobiltlf.

3: Mange i risikogruppen har utfordringer med hygiene og eventuelle symptomer dempes av rus.

4: Burde det åpnes opp senger når det er behov for substitusjonsbehandling så pasienten blir ut den tiden som evt. trengs?

 

Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål og del gjerne denne informasjonen med alle dere tenker kan ha nytte av den.

He en fin dag alle sammen.

Med hilsen

Vidar Hårvik
Daglig leder
MARBORG

 

Tlf: 934 08 912
E-post: vidar@marborg.no
Web: www.marborg.no