Rådgivningstelefon for pårørende

LPP – Landsforeningen for pårørende i psykiatrien har nå opprettet rådgivningstelefon for pårørende innen psykisk helse og rus. Under kan dere se hva de skriver selv om tilbudet.

LPPs rådgivnings telefon for pårørende innen psykisk helse og rus, tilbyr rådgivning knyttet til den enkeltes livssituasjon og forholdet til behandlings- og tjenesteapparatet. Vi har kompetanse på pårørendes rettigheter, og pårørendes behov, og har kunnskap om hjelpeapparatet. Vi ønsker å være en støtte og en veileder for pårørende som står i en vanskelig livssituasjon. Rådgivningstelefonen er støttet av Helsedirektoratet og tilknyttet PIO – ressurssenter for psykisk helse. Rådgivningen skjer i et samarbeid med LPPs lokallag.

Telefonen er åpen
10.00 – 15.00 mandag- fredag
10.00 – 19.00 på  tirsdager

telefonnummeret er: 22 49 19 22

Om dette er en bra tjeneste vet vi i MARBORG ingen ting om, og vi tar gjerne i mot erfaringer fra dere som prøver ut tilbudet.

Samtidig vil vi gjøre oppmerksom på at alle som ønsker det står fritt til å kontakte MARBORG dersom dere har spørsmål og ønsker kontakt. Kontaktinformasjon finner dere her