Rapport – utlevering av brukerutstyr

MARBORG har siden 2020 samarbeidet med Harstad kommune for å få delt ut brukerutstyr til injiserende brukere i kommunen. Dette er en tjeneste kommunen betaler organisasjonen for, men til kostpris.

Det er utarbeidet en rapport for tilbudet som du finner her.