Redde unger

Ungene er redde rusmisbrukerne
Naboer og foreldre i Rønvik i Bodø protesterer mot et planlagt ruskollektiv. – Vi må ta barnas redsel på alvor, sier lederen i foreldreutvalget, Tanja Arntsen. Psykiater Knut Kjerpeseth ved Nordlandssykehuset ber folk besinne seg.

MARBORG tenker at dette er hverdagsrasisme. Det er i tillegg feigt å skyve ungene foran seg og si at det er de som er redde. Hvordan har de blitt redde noe de egentlig ikke vet hva er? Jo sannsynligvis på grunn av de diskusjonene deres egne foreldre har rundt middagsbordet, og andre steder i hjemmet. Barn vet ikke hva rusavhengighet er, men når de voksne snakker om hvor forferdelig og farlig det er at «slike mennesker» skal komme inn i nabolaget, ja da blir selvsagt ungene redde. Det kan dere takke dere selv for.

Nei frykt ikke, det du ikke kjenner. Vi håper at tilbudet kommer på plass snarest. Rusavhengige i Bodø har rett til en god oppfølging og trygge egnede boliger. La oss alle gå sammen for at de skal føle seg inkludert og verdsatt i sitt lokalmiljø.

Du kan lese artikkelen på NRK her