Retningslinjer og veiledere

KoRus Øst har, med litt hjelp fra undertegnede utarbeidet en kjekk oversikt over retningslinjer og veiledere med fokus på rusfeltet, men også noen fra psykiatrifeltet.

Mange ganger kan man gå seg helt vill i alle veiledere og andre dokumenter, og en oversikt er mange ganger kjekt å ha. Dere finner oversikten som PDF fil her