ROP Bruker

Helsedirektoratet har sammen med brukerorganisasjonen på rus og psykiatrifeltet utformet flere gode nettsider for deg som har rus og psykiske problemer, eller er pårørende. En av disse finner du her…