Rusbehandling i nye lokaler

Mandag 15. mars var det offisiell innvielse av rusbehandlingstilbudene som har flyttet fra Kvaløya til Åsgårdområdet.

Selv om begge tilbudene har vært tilgjengelig en stund nå, så var dette dagen for gratulasjoner og offisiell åpning. Det ble gitt en del generell informasjon om tilbudene, og man trakk også linjer tilbake i tid, og til internasjonale erfaringer.

Ansatte ved Restart og Avrusning

Noen av de ansatte ved Restart og Avrusning

ReStart

Seksjonen gir tilbud om rusbehandling fortrinnsvis til mennesker med alkohol og lettere blandingsmisbruk, og har 12 døgnplasser, 2 flere enn på Tromsklinikken. De ansatte har en bred sammensatt kompetanse, både når det gjelder alder, kjønn, utdanning og kulturell bakgrunn.

ReStart behandlet i 2009 ca 76 pasienter og gjennomsnittlig tid inne på behandlingstilbudet var to mnd, og det lengste oppholdet var på 3,5 mnd.

Tilbudet har også stort fokus på re- innleggelser i de tilfeller der det er behov. Dette er noe vi i MARBORG er glad for, siden en gjennomsnittlig behandlingstid på to mnd, høres noe lite ut for oss, og at vi derfor ser for oss at flere av pasientene vil ha behov for å kunne komme tilbake til behandlingstilbudet.

Avrusning og utredning

Seksjon for avrusning og utredning driver avrusning og stabilisering forut for videre behandling.

Seksjonen har ti senger noe som er økning med tre plasser fra de tidligere lokalene ved Tromsklinikken på Kvaløya. Tilbudet gir Inntil seks ukers behandling med en typisk lengde på ca to uker. Avdelingen jobber også med tvangsbehandling, da i mange tilfeller med lengre opphold enn seks uker. Avdelingen er lokalisert i samme bygg som Rus og psykiatriposten (RoP), og har i følge dem selv, gode lokaler.

Vi gratulerer UNN og Helseforetaket med nye lokaler og med tre nye plasser på avrusningsenheten. Samtidig håper vi at disse ekstra plassene vil være med på å redusere noe på ventetid på rusbehandling, siden vi vet at avrusning ofte er en hemsko for å få videre behandling.

—–

Vi ønsker å presisere at MARBORG ikke har snakket med noen av brukerne av disse tilbudene, og at all informasjon i denne artikkelen kommer fra ansatte i tilbudet. Dersom tidligere eller nåværende pasienter har kommentarer eller erfaringer fra disse tilbudene bil vi gjerne høre disse. Vi er i uansett glade for at flyttingen nå er over (nesten), og at det er kommet tre nye plasser på Avrusning og utredning og 2 på ReStart.