Lunkent mottatt melding

– Rusreformen er ikke fullført uten en opptrappingsplan for rusfeltet, sa Bent Høie (H) under Stortingets behandling av regjeringens rusmelding. – Samhandlingsreformen er opptrappingen rusfeltet trenger, var svaret fra helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

18. mars – vel 10 måneder siden regjeringen la den fram – måtte Jonas Gahr Støre (Ap) tåle en heller lunken mottakelse av Stortingsmelding 30 (2011-2012) Se meg!

Opposisjonen videreformidlet mye av skuffelsen og bekymringen som rusfeltet har rukket å spille inn, blant annet til helse- og omsorgskomiteen i Stortinget. Mer enn 50 forslag til endringer ble lagt fram; de fleste med støtte fra alle opposisjonspartiene.

De folkevalgte, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre inkludert, var imidlertid enige om at meldingen ga en god beskrivelse av rusfeltet og hvordan andres rusbruk påvirker pårørende og omgivelser. Men bortsett fra forslaget om å kriminalisere doping, beklaget det store mindretallet at den bærer så få bud om endring.

– – – – –

MARBORG er, som de andre brukerorganisasjonene på rusfeltet, ikke særlig fornøyd med den slappe, innholdsløse og lite spenstige rusmeldingen. Særlig behandlingstid i spesialisthelsetjenesten, og manglende bolig og oppfølging i kommunene, er det som bekymrer oss i MARBORG mest. Vi vil fortsette å benytte en hver anledning til å rette fokus på disse viktige manglene i  tilbudet til de rusavhengige. Uten gode boliger og fornuftige dag-aktiviteter, vil mange fortsatt mislykkes i sine forsøk på å redusere, eller helt legge bort rusen. Og aktive rusavhengige vil fortsatt være et sterkt innslag i statistikken over bostedsløse.

Dere kan lese resten av artikkelen i Rus og Samfunn her

Fri Fagbevegelse sin artikkel om samme tema, finner du her