Ruspåvirket kjøring

Norge er det første landet i verden med straffbarhetsgrenser og straffeutmålingsgrenser for andre rusmidler enn alkohol.

Fra 1. februar 2012 trådte de nye reglene for kjøring under påvirkning av andre stoffer enn alkohol i kraft, og de nye reglene skal gjøre det lettere for politiet å ta bilister som kjører under påvirkning av andre stoffer enn alkohol.

Det er 20 stoffer som kommer inn under et nye regelverket – hvilke stoffer det er kan du se på folkehelseinstituttet sine sider, her

Ved terapeutisk bruk av potensielt rusgivende medisiner, det vil si at man har fått dem forskrevet av lege, gjelder ikke systemet med faste grenser. I slike saker skal fortsatt dagens system med individuell vurdering benyttes. Dette skyldes blant annet at ulykkesrisikoen vurderes som mindre ved terapeutisk bruk enn ved sporadisk, illegal bruk –  på grunn av toleranseutvikling og den gunstige virkningen av behandlingen.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet to informasjonsskriv, et til pasienter og et til leger, som gir mer informasjon om dette.

DinSide har også en grei og oversiktlig artikkel om temaet her