Sier nei til forsøk med heroin

Byvåpenet

Oslo kommune ønsket å starte et prøve prosjekt med utdeling av heroin til sterkt belastede opiat avhengige. Kommunen søkte derfor Helse og omsorgs departementet om tillatelse til å prøve dette ut. Nå foreligger svaret fra ministeren og Oslokommune får nei på sitt ønske. MARBORG tenker dette er dumt og at denne type behandling skulle vært prøvd ut også i Norge.

Du finner mer informasjon om saken her