Skal ikke gi bøter for narkotika

Politiet behøver ikke å gi forelegg for narkotikabruk

Inntil 1. juni trenger ikke politiet å straffe folk for bruk og oppbevaring av mindre mengder narkotika.

Sakene kan hope seg opp og gi for mye arbeid for politi og påtalemyndighet, går det fram av et rundskriv fra Riksadvokaten mandag. Bestemmelsen er et av flere unntak fra gjeldende regler og er ment som en midlertidig ordning under koronakrisen.

Ordningen gjelder for tilfeller der det ellers bare ville blitt gitt en ubetydelig straff, skriver TV 2.

I samme rundskriv ber Riksadvokaten også om at politiet vurderer om en straffesak har potensial for å oppklares, eller om den kan henlegges.

Klipp fra iTromsø