Slår ring om praksisen ved Bergensklinikken

 

Bruker og pårørende organisasjonene på rusfeltet slår ring om praksisen ved Bergensklinikkene. Saken har fått stort fokus i media i det siste og går kort fortalt ut på at ansatte ved Bergensklinikkene har valgt å holde behandlingsplassen åpen en tid etter at pasienten har forlatt behandlingstilbudet uplanlagt. For eksempel når pasienten har stukket av for å ruse seg, har forlatt tilbudet på grunn av økte psykiske problemer eller andre årsaker. På denne måten har det vært mulig å ta pasienten rett inn i behandling igjen når han/hun dukker opp og ønsker videre behandling.

Denne måten å forenkle en retur til behandlingen for mennesker med ambivalent forhold til å bli rusfri har nok reddet mange liv og MARBORG skulle gjerne sett at alle behandlings institusjoner jobbet på denne måten.

To ledere ved Bergensklinikkene har nå blitt suspendert på grunn av denne praksisen på grunn av at denne måten å jobbe på kan påføre helseforetaket økte utgifter og skaper utfordringer i rapporteringen.

Bruker og pårørendeorganisasjonene håper praksisen fortsetter, men ser samtidig at det alltid vil være en balansegang når man skal vurdere hvor lenge en plass skal holdes åpen.

Du finner nyhetsartikler om saken her:

Sykepleien skriver om saken

VG skriver om saken

NRK skriver om saken

Du finner brevet fra bruker og pårørendeorganisasjonene her

Organisasjonene som står bak brevet er listet under.

LMS – Landsforbundet mot Stoffmisbruk
A-larm – Bruker og pårørendeorganisasjon
MARBORG – Brukerorganisasjon på rusfeltet
FHN – Foreningen for human narkotikapolitikk
RIO – Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
NORMAL – Norsk organisasjon for reform av marihuanalovgivningen
proLAR Nett – Nasjonalt forbund for folk i LAR
BAR – Barn av rusmisbrukere