Sluttrapport BB

Bo og oppfølgingstilbudet BrukerBasen har nå avsluttet sin prosjektperiode, men er videreført i regi av Tromsø kommune. Det vil si at tilbudet fortsatt eksisterer og at du kan søke bolig og oppfølging ved BB fortsatt.

Vi vil komme med mer informasjon om dette senere, denne informasjonen vil du finne via lenken under. I mellomtiden kan du lese den informasjonen om tilbudet som allerede finnes, også via lenken under.

Du finner informasjons siden for BB her

Sluttrapport for BB finner du her