Snakk Om Rus

Helsedirektoratet har sammen med brukerorganisasjonene på rusfeltet utformet en svært bra nettside for deg som jobber med mennesker som har rusproblemer. Her finner du blant annet intervjuer med flere tidligere rusavhengige, og annen informasjon. Wibecke Årst fra MARBORG er en av de som har bidratt i dette arbeidet. Du finner siden her…