Søker om å prøve heroinbehandling

Substitusjonsmedikamenter

Oslo bystyre vedtok på onsdag at Oslo kommune søker regjeringen om å få gjennomføre et prøveprosjekt med heroinassistert behandling, slik utvalget Thorvald Stoltenberg i sin tid ledet anbefalte. Høyres helseminister har tidligere sagt han vil avslå slike søknader.

Vi i MARBORG har lenge ønsket oss et fokus på flere medikamenter i LAR. Altså at det skal være mulig å benytte også andre langtidsvirkende opiater enn kun metadon og buprenorfin. De store diskusjonene rundt heroin er i våre øyne dessverre med på å ta fokus vekk fra at vi burde kunne benytte flere preparater, mange av disse allerede lovlige og tilgjengelige i Norge, i en mer individuelt tilpasset LAR behandling.

Hvis du vil lese mer om bystyrets vedtak om heroin, så finner du artikkelen her