Spill inn om rusbehandling

Helsedirektoratet jobber for tiden med å utrede alternative modeller for regulering av pasientforløp og registrering av ventetider i spesialisthelsetjenesten. Målet er å få på plass et system som gir pasientene gode, sikre og forutsigbare pasientforløp. Det inkluderer å forbedre kvalitet på registreringen, og minske variasjon mellom sykehus og regioner.

Det er viktig at alle vi som har erfaringer fra rusbehanding eller jobber i feltet gir innspill i dette arbeidet.

Du kan lese informasjonsbrevet fra direktoratet her

Du kan lese mer om dette oppdraget og spille inn dine meninger til direktoratet her