Sprøyterom i Tromsø

Virkelig redaktør, Eirik Junge Eliassen tar til ordet for sprøyterom i Tromsø. Du kan lese artikkelen i Nordlys her

I sprøyterommet i Oslo er det kun lov å injisier heroin. Hvis du blander noe annet sammen med heroinet, eller bruker amfetamin eller andre rusmidler som kan injiseres, så er dette ikke lov å bruke på sprøyterommet. Sprøyterom slik tilbudet er i dag i Oslo, er altså et tilbud kun til de som injiserer heroin.

Både RIO og MARBORG er uenige i opprettelsen av et slikt rom, og mener disse ressursene heller kan brukes på bedre oppfølging, opsøkende virksomhet i rusmiljøet, og bedring av tilbudet for de som er på tur ut av sitt misbruk.

Du kan se og høre Asbjørn Larsen fra RIO si mer om dette på NordNytt her

Saken er første sak i nyhetssendingen.