Stenger Nygårdsparken

Kommunestyret i Bergen har sammen med politiet en aksjon på gang som blant annet innebærer at Nygårdsparken, nord europas største åpne rus-sene, skal stenge for renovering. Etter renovering er de rusavhengige ikke lengre velkomne…

Dette er enda et spark på leggen til syke mennesker som skal jages bort. MARBORG er kritisk til planene, særlig til det faktum at de rusavhengige i parken ikke er blitt informert om planene, og ikke er tatt med på råd.

Les artikkelen her