Stort kutt i MARBORG sitt tilskudd

MARBORG har fått et kraftig kutt i sitt driftstilskudd fra Helsedirektoratet. Dette tilskuddet er organisasjonens eneste driftsinntekt bortsett fra to små tilskudd fra Helse Nord og Troms og Finnmark Fylkeskommune.

Kuttet er på 1/3. Fra 3. millioner pr. år, til 2. millioner nå i 2020. MARBORG har fått tildelt rundt 3. millioner i året de siste tre årene. For disse midlene har vi blant annet lønnet fire brukermedvirkere.

Dette er daglig leder i Tromsø med en 100 % stilling, en stilling som ren brukermedvirker i Narvik/Nord Norge på 80 % og en stilling som ren brukermedvirker i Narvik/Nord Norge på 50 %. I tillegg kommer en stilling som ren brukermedvirker i Bodø/Nord Norge/Nasjonalt i Bodø på 40 %.

Disse ansatte har gjennomført et enormt arbeid de siste årene, noen helt siden 2004/05 med å styrke og få på plass brukermedvirkning i hele landsdelen. Bare gjennom prosjektet «Brukerstemmen i Nord» gjennomførte MARBORG besøk hos, og hadde kontakt med over 50 av landsdelens kommuner.

At tilskuddet nå reduseres med 1/3 gjør at MARBORG må gå til oppsigelser. Sannsynligvis må organisasjonen minst si opp 0,9 årsverk. Selv dette er ikke nok for å kunne drive for 2. millioner i året. Da forsvinner det en 50 % stilling i Narvik/Nord Norge og en 40 % stilling i Bodø/nasjonalt. Begge er rene brukermedvirknings stillinger. De aller fleste av våre ansatte gjennomfører også relativt mye frivillig arbeid for organisasjonen, da i tillegg til sin ordinære arbeidstid. Det gjennomføres altså mye mer brukermedvirkningsarbeid enn de nevnte årsverkene vil tilsi.

I dag er det kun 3,7 årsverk som lønnede brukermedvirkere i hele Nord Norge. 2,7 av disse årsverkene er i MARBORG. Av dette begrenses daglig leder selvsagt i hvor mye brukermedvirkning han kan gjennomføre, siden han også har lederansvar for hele organisasjonen.

Dette er en katastrofe. Både for MARBORG men også for brukermedvirkningen i hele landsdelen som settes et tiår tilbake.

MARBORG har selvsagt klaget over dette vedtaket og forventer svar i løpet av 2-3 uker. I mellomtiden fortsetter driften som før. Så dersom du er bruker eller jobber med mennesker med rus og/eller psykisk helse utfordringer så kan du fortsatt kontakte oss som normalt.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om denne saken så snart vi har fått svar på vår klage. I mellomtiden krysser vi fingrene. Både for MARBORG som organisasjon, men også for brukermedvirkningen i hele Nord Norge.

Les mer om denne saken på Kommunetorget

Les mer om denne saken hos Fagrådet – Rusfeltets Hovedorganisasjon

Les mer om denne saken på RIO sin nettside