Straff skader

bilde av medlemmene av rusreformutvalget sammen med helseminister Bent Høie

Rusreformsutvalget har gjort en god og grundig jobb. De har tydelig dokumentert at straff sannsynligvis ikke har noen som helst innvirkning på bruken av rusmidler, bortsett fra å skade de som utsettes for den. De utsettes for straff kun fordi de har valgt å benytte et annet, og ofte mildere rusmiddel enn alkohol.

I år etter år har Norge og mange andre land sendt politiet for å gjøre det som burde vært tatt hånd om av helsevesenet. Resultatet er mange knuste inngangsdører, leiligheter, biler … og mange knuste liv. Ikke fordi du har solgt narkotika, vært vinningskriminell eller brutt andre lover. Men kun fordi du for eksempel røkte cannabis.

Endelig har vi en mulighet til endre hvordan vi møter de som bruker andre rusmidler. Endelig kan vi nå dem raskere med hjelp, endelig skal det å velge et annet rusmiddel enn alkohol ikke lengre føre til straff, men til mer hjelp, hvis du trenger det.

Dette forutsetter at rusreformen blir vedtatt, som den er. Og at ikke det gode arbeidet til utvalget ødelegges av de som ønsker å leve i fortiden, der man tror alt kan ordnes med å straffe.

Støtt rusreformen.

Les mer på straffskader

Se gjerne også denne videoen som er svært forklarende om hva rusreformen ønsker å hindre

Hvis du lurer på hva rusreformen egentlig skal føre til av endringer, kan du se denne videoen som forklarer hva rusreforms utvalget kom med av endringsforslag sett i forhold til dagens ruspolitikk

 

@tryggere

@TryggereUngdom

@pionnorge

@RuskenRecovery

@Leapscan

@Riobrukerorg

@NormalNorway

@Chemfriendly

@ShootGallery

@Alkemist.no