Styrket kommunalt tilskudd til MARBORG og RIO

MARBORG er svært glade for at de også i år tildeles midler fra Tromsø kommune. Aller mest glad er for det relativit store tilskuddet til Kafè X, som vi jo vet har slitt i det siste med redusert åpningstid og færre ansatte og frivillige blant annet. Les artikkel om saken her