Et «tja» til avkriminalisering er problematisk!

Avkriminalisering av bruk av ulovlige rusmidler

«I debatten om hvordan bruk av ulovlige rusmidler skal møtes av samfunnet, er det mange som er kritiske til avkriminalisering. Samtidig ser vi en dreining i retorikken til motstanderne av avkriminalisering, fra et fokus på kriminalitetsbekjempelse til et fokus på helsehjelp. Bruk av ulovlige rusmidler skal være straffbart, men rusbrukere skal i størst mulig grad få hjelp og ikke straff. Imidlertid er en slik «ja, takk, begge deler»-tilnærming til rusbruk problematisk i praksis,»

skriver Henning Kaiser Klatran, førsteamanuensis i kriminologi ved Politihøgskolen.

Les hele artikkelen her