Tragisk i Bodø

Fiks ferdige og klar for innflytting…

Nybygde, flotte leiligheter til mennesker med rusproblemer i Bodø, blir likevel stående tomme helt til august neste år. Nå må Bodø kommune ta seg sammen og gjøre noe for de rusavhengige lokalt. Nå har de i årevis lagt kjepper i hjulene for MARBORG sine dforsøk på på starte rusfri møteplass, og nå skal kommunen altså la disse nye boligene stå tomme i et år etter ferdigstillelse? Skam dere Bodø kommune.

Les saken her