Tromsø kommune raserer rustilbud

Tromsø kommune raserer tilbudet til mennesker med rus og psykisk helseproblematikk. Når skal politikerene våkne og se at helse og omsorg faktisk er en budsjettpost det er vanskelig å budsjettere på, og slutte å kalle alt merforbruk når det egentlig er underfinansiering.

Artikkelen under er dessverre en + artikkel, men for dere som har Nordlys pluss kan dere jo i alle fall lese. ?

Foto lånt fra Nordlys

https://www.nordlys.no/…/jeg-gar-hjem-hver-…/s/5-34-1205073…