Velg selv hvor du vil ha rusbehandling

En rådgiver kan hjelpe deg med å velge behandlingssted

Viste du at du kan velge hvor du vil ha rusbehandling gjennom «Fritt behandlingsvalg»

Du kan lese mer om dette her